Hòa Bình biên soạn, thẩm định, triển khai Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4

GDVN- Từ nay đến tháng 10/2023, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện biên soạn, thẩm định và triển Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch biên soạn, thẩm định và triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, bên cạnh tổ chức hội thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho các thành viên Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tỉnh Hòa Bình các nội dung: Lí luận chung về xây dựng tài liệu; khung chương trình nội dung giáo dục địa phương lớp 4; xây dựng ít nhất 1 mẫu bài học theo cấu trúc; sắp xếp kênh hình, kênh chữ; lựa chọn vật liệu phù hợp với bài học, phù hợp tâm sinh lí học sinh lớp 4; xây dựng ít nhất 1 mẫu về nội dung hướng dẫn giáo viên giảng dạy.

Nội dung biên soạn tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh lớp 4, gồm 50 tiết với 8 chủ đề theo 3 mạch nội dung: Văn hoá, lịch sử truyền thống; Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp; Chính trị – xã hội, môi trường và nội dung Lịch sử và Địa lí “Địa phương em”.

Hòa Bình biên soạn, thẩm định, triển khai Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 ảnh 1
Trong tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh Hòa Bình có kênh hình, kênh chữ về dân tộc Mường. Đây là dân tộc chiếm phần đông tại tỉnh. (Ảnh minh họa: DT)

Căn cứ vào nội dung tài liệu dành cho học sinh, biên soạn tài liệu địa phương dành cho hướng dẫn giáo viên lớp 4, gồm 50 tiết.

Để đáp ứng về nội dung, các thành viên trong Ban biên soạn sẽ nghiên cứu về: văn hoá, lịch sử truyền thống; Địa lí, kinh tế, hướng nghiệp; Chính trị – xã hội, môi trường và nội dung Lịch sử và Địa lí “Địa phương em” các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Xây dựng khung chương trình, lựa chọn các chủ đề phù hợp tình hình thực tế tỉnh Hoà Bình để dạy học tích hợp trong các môn học và hoạt động trải nghiệm.

Thiết kế nội dung các chủ đề, kế hoạch bài học và các hoạt động giáo dục tích hợp nội dung giáo dục địa phương theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, gắn với điều kiện thực tế của địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Thiết kế hướng dẫn giảng dạy dùng cho giáo viên tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương, bám sát các yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau quá trình biên soạn nội dung, tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 sẽ được đưa vào giảng dạy thử nghiệm hoàn thành trước ngày 30/3/2023.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội thảo để hoàn thiện tài liệu để trình Hội đồng thẩm định. Việc phê duyệt tài liệu sẽ được hoàn thành trước tháng 10/2023.

Việc tổ chức dạy học tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục, đảm bảo theo quy định tại Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 10/2023.

Mạnh Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *