Năm 2023, nhân viên trường học được nhận lương, phụ cấp như thế nào?

GDVN- Trên đây là chế độ lương, phụ cấp của nhân viên trường học trong năm 2023.

Thực tế đáng buồn tại các cơ sở giáo dục trong năm qua là ngoài giáo viên thì lực lượng nhân viên trường học nghỉ việc cũng là điều đáng lo ngại. Có nơi thiếu nhiều nhân viên trường học nhưng không có người ứng tuyển.

Nhiều nhân viên kế toán, văn thư, thư viện trường học,…thực hiện những công việc liên quan giáo dục nhưng hầu như không có ưu đãi, phụ cấp nhỏ giọt, nhiều nhân viên công tác trên 10 năm thu nhập chưa đến 4 triệu đồng khiến họ vô cùng chán nản.

Năm 2023, nhân viên trường học được nhận lương, phụ cấp như thế nào? ảnh 1
Ảnh minh họa – baochinhphu.vn

Vì sao lương thu nhập, nhân viên trường học còn rất thấp, năm 2023, lương, thu nhập nhân viên trường học sẽ thay đổi ra sao? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết này.

Chế độ tiền lương, phụ cấp của nhân viên thiết bị thí nghiệm, thư viện 2023

Đối với nhân viên thư viện thì được hưởng lương theo Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện được áp dụng Bảng 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau: viên chức thư viện hạng I có hệ số lương 5,75 – 7,55; thư viện viên hạng II có hệ số lương 4,00 – 6,38; thư viện viên hạng III có hệ số lương 2,34 – 4,98; thư viện viên hạng IV có hệ số lương 1,86 – 4,06.

Tuy nhiên, nhân viên thư viện trường học hiện nay vẫn chưa chuyển xếp lương trên, đa số xếp ngạch nhân viên và hưởng lương có hệ số lương 1,86 – 4,06 (tương đương viên chức thư viện hạng IV) chỉ một số ít được chuyển xếp hệ số lương 2,34-4,98.

Đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm: Theo Thông tư Số: 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo đó Nhân viên thiết bị, thí nghiệm – Mã số: V.07.07.20.

Và được xếp lương như sau:

a) Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm và được xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có hệ số lương 2,1-4-89;

b) Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

c) Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Về chế độ phụ cấp: Theo Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ nhân viên thư viện; thiết bị, thí nghiệm có thể được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm, cụ thể: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở).

Mức lương cơ sở hiện áp dụng ở mức 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP). Từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023)

Như vậy, mức phụ cấp của nhân viên thư viện; thiết bị thí nghiệm nhà trường 2023 được quy định như sau: trước 01/7/2023 được hưởng phụ cấp độc hại từ 149.000 đến 596.000, từ 01/7/2023 được hưởng phụ cấp độc hại từ 180.000 đến 720.000.

Đối tượng áp dụng hệ số phụ cấp:

– Hệ số 0,1 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có một trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm sau:

+ Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc hoặc làm việc ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc bệnh truyền nhiễm.

+ Làm việc ở môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, quá nóng hoặc quá lạnh.

+ Làm những công việc phát sinh tiếng ồn lớn hoặc làm việc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn

+ Làm việc ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

– Hệ số 0,2 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có hai trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1.

– Hệ số 0,3 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có ba trong các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1

– Hệ số 0,4 áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp ở nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm quy định như áp dụng với hệ số 0,1.

Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về môi trường làm việc tại các cơ sở giáo dục nên nhân viên thiết bị, thí nghiệm; nhân viên thư viện đa số chưa được hưởng phụ cấp này.

Chế độ tiền lương, phụ cấp của nhân viên kế toán nhà trường 2023

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì nhân viên kế toán trường học được áp dụng lương có ngạch là kế toán viên và chủ yếu xếp vào 2 hạng là Kế toán viên, mã ngạch: 06.031 (hệ số lương 2,34 – 4,98); Kế toán viên trung cấp, mã ngạch: 06.032 (với hệ số lương từ 2,1 – 4,89).

Tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BNV quy định về phụ cấp của nhân viên kế toán trường học như sau:

Kế toán trưởng: người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại các Khoản 1, 3, 4, 5, 8 Điều 2 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

Kế toán viên: người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 hoặc tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 04/2018 của Bộ Nội vụ (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2018/TT-BNV) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Thực tế hiện nay tại các trường mầm non, phổ thông, không còn bổ nhiệm kế toán trưởng nên đa số chỉ được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1 so với mức lương tối thiếu.

Cụ thể từ 01/01/2023-30/6/2023, kế toán được hưởng phụ cấp 149.000 đồng mỗi tháng.

Từ ngày 01/7/2023, kế toán được hưởng phụ cấp 180.000 đồng mỗi tháng.

Chế độ tiền lương, phụ cấp của nhân viên y tế trường học 2023

Công văn 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD 2016 quy định về phụ cấp của nhân viên y tế như sau: “1. Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ….”

Cũng giống như các nhân viên khác, nhân viên y tế cũng chủ yếu xếp lương hệ số lương viên chức loại A1 (hệ số lương 2,34-4,98) và loại B (hệ số lương 1,86-4,06).

Chế độ phụ cấp của nhân viên y tế trường học thì tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP có quy định về mức phụ cấp của nhân viên y tế.

Theo đó, thủ trưởng đơn vị sẽ căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định mức phụ cấp nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Trên đây là chế độ lương, phụ cấp của nhân viên trường học, từ 01/7/2023 thì thu nhập của nhân viên trường học cũng tăng lên nhưng vẫn rất thấp so với nhu cầu cuộc sống, giáo viên do không được hưởng các ưu đãi như viên chức như phụ cấp ưu đãi, thâm niên,…

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *