Sở Giáo dục Hòa Bình sẽ cắt, giảm đi công tác trong, ngoài nước, sử dụng xe công

GDVN- Ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình sẽ cắt giảm các khoản chi đặc biệt là mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng ô tô công…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, với mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội và thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông đúng lộ trình, Sở ban hành Quyết định số 786/QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

Trong năm 2023, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Theo đó, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu,… để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác.

“Thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định”, quyết định nêu.

Sở Giáo dục Hòa Bình sẽ cắt, giảm đi công tác trong, ngoài nước, sử dụng xe công ảnh 1
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình. (Ảnh: vov.vn)

Triển khai việc giao quyền tự chủ toàn diện cho khu vực sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công, khả năng thực hiện và giải ngân của dự án; đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư của dự án và tuân thủ thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; ưu tiên thanh toán đủ số nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có), thu hồi toàn bộ số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025;

Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2023, vốn đối ứng các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, tổng hợp, phân loại và xây dựng kế hoạch, lộ trình để có phương án xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc, các dự án trọng điểm. Khẩn trương đưa các dự án hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành vào khai thác, sử dụng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển hệ thống điện tử liên thông theo mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 76/NQCP của Chính phủ…

Mạnh Đoàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *